eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 868

NGC 868
Objekt NGC 868 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 868 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 1.30'x1.0'
magnitud: V=13.9m; B=14.9m
Ytans ljusstyrka: 14.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h15m58.5s; Dec= -0°42'46"
rödförskjutning (z): 0.026837
Avståndet från solen till NGC 868: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 113.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 868 : PGC 8659, UGC 1748, CGCG 387-63

Närliggande objekt: NGC 866, NGC 867, NGC 869, NGC 870

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.