eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 868

NGC 868
Voorwerp NGC 868 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 868 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Ceti
Type: E-S0 -
De hoekige afmetingen: 1.30'x1.0'
omvang: V=13.9m; B=14.9m
De helderheid van het oppervlak: 14.1 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 2h15m58.5s; Dec= -0°42'46"
roodverschuiving (z): 0.026837
De afstand van de zon tot NGC 868: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 113.4 Mpc;
Andere namen van het object NGC 868 : PGC 8659, UGC 1748, CGCG 387-63

Objecten in de buurt: NGC 866, NGC 867, NGC 869, NGC 870

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.