eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 870

NGC 870
Voorwerp NGC 870 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 870 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Arietis
Type: C -
De hoekige afmetingen: 0.30'x0.3'
omvang: V=15.5m; B=16.5m
De helderheid van het oppervlak: 12.7 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 2h17m9.1s; Dec= 14°31'22"
roodverschuiving (z): 0.056879
De afstand van de zon tot NGC 870: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 240.3 Mpc;
Andere namen van het object NGC 870 : PGC 8721, MCG 2-6-52

Objecten in de buurt: NGC 868, NGC 869, NGC 871, NGC 872

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.