eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 870

NGC 870
Obiekt NGC 870 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 870 - galaktyka w konstelacji Baran
Тип: C -
Wymiary kątowe: 0.30'x0.3'
Wielkość gwiazd: V=15.5m; B=16.5m
Jasność powierzchni: 12.7 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 2h17m9.1s; Dec= 14°31'22"
Redshift (z): 0.056879
Odległość od Słońca do NGC 870: w oparciu o wartość redshift (z) - 240.3 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 870 : PGC 8721, MCG 2-6-52

Sąsiadujące obiekty: NGC 868, NGC 869, NGC 871, NGC 872

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.