eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 870

NGC 870
objekt NGC 870 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 870 - galakse i stjernebildet Arietis
Typen: C -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.30'x0.3'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=15.5m; B=16.5m
Overflate lysstyrke: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 2t17m9.1s; Dec= 14°31'22"
Rødforskyvning (z): 0.056879
Avstand fra solen til NGC 870: basert på redshiftverdien (z) - 240.3 Mpc;
Andre objektnavn NGC 870 : PGC 8721, MCG 2-6-52

Naboobjekter: NGC 868, NGC 869, NGC 871, NGC 872

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.