eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 869

NGC 869
objekt NGC 869 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 869 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Persei
Typen: I3r -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 18.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=5.3m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 2t19m4s; Dec= 57°8'6"
Andre objektnavn NGC 869 : OCL 350, Chi Per, Double cluster

Naboobjekter: NGC 867, NGC 868, NGC 870, NGC 871

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.