eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 869

NGC 869
Voorwerp NGC 869 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 869 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Persei
Type: I3r -
De hoekige afmetingen: 18.00'
omvang: V=5.3m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 2h19m4s; Dec= 57°8'6"
Andere namen van het object NGC 869 : OCL 350, Chi Per, Double cluster

Objecten in de buurt: NGC 867, NGC 868, NGC 870, NGC 871

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.