eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 869

NGC 869
Objekt NGC 869 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 869 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Persei
Typ: I3r -
Úhlové rozměry: 18.00'
velikosti: V=5.3m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 2h19m4s; Dec= 57°8'6"
Jiné názvy objektu NGC 869 : OCL 350, Chi Per, Double cluster

Nedaleko objekty: NGC 867, NGC 868, NGC 870, NGC 871

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.