eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 869

NGC 869
Objekt NGC 869 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 869 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Persei
Typ: I3r -
Vinkeldimensionerna: 18.00'
magnitud: V=5.3m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h19m4s; Dec= 57°8'6"
Övriga namn på objektet NGC 869 : OCL 350, Chi Per, Double cluster

Närliggande objekt: NGC 867, NGC 868, NGC 870, NGC 871

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.