eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 868

NGC 868
objekt NGC 868 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 868 - galakse i stjernebildet Ceti
Typen: E-S0 -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.30'x1.0'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.9m; B=14.9m
Overflate lysstyrke: 14.1 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 2t15m58.5s; Dec= -0°42'46"
Rødforskyvning (z): 0.026837
Avstand fra solen til NGC 868: basert på redshiftverdien (z) - 113.4 Mpc;
Andre objektnavn NGC 868 : PGC 8659, UGC 1748, CGCG 387-63

Naboobjekter: NGC 866, NGC 867, NGC 869, NGC 870

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.