eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 871

NGC 871
Objekt NGC 871 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 871 - galaxie v súhvezdí Baran
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.10'x0.5'
veľkosť: V=13.6m; B=14.2m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h17m10.6s; Dec= 14°32'51"
RedShift (z): 0.012475
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 871: na základe množstva červeného posunu (z) - 52.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 871 : PGC 8722, UGC 1759, MCG 2-6-53, CGCG 438-46, IRAS 02144+1419

Blízke objekty: NGC 869, NGC 870, NGC 872, NGC 873

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.