eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 913

NGC 913
Voorwerp NGC 913 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 913 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Andromedae
Type: S0 - lensvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.50'x0.2'
omvang: V=15.0m; B=16.0m
De helderheid van het oppervlak: 12.4 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 2h25m44.8s; Dec= 41°47'57"
roodverschuiving (z): 0.016728
De afstand van de zon tot NGC 913: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 70.7 Mpc;
Andere namen van het object NGC 913 : PGC 9230

Objecten in de buurt: NGC 911, NGC 912, NGC 914, NGC 915

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.