eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 913

NGC 913
objekt NGC 913 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 913 - galakse i stjernebildet Andromedae
Typen: S0 - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.50'x0.2'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=15.0m; B=16.0m
Overflate lysstyrke: 12.4 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 2t25m44.8s; Dec= 41°47'57"
Rødforskyvning (z): 0.016728
Avstand fra solen til NGC 913: basert på redshiftverdien (z) - 70.7 Mpc;
Andre objektnavn NGC 913 : PGC 9230

Naboobjekter: NGC 911, NGC 912, NGC 914, NGC 915

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.