eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 913

NGC 913
Obiekt NGC 913 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 913 - galaktyka w konstelacji Andromeda
Тип: S0 - galaktyka soczewkowa
Wymiary kątowe: 0.50'x0.2'
Wielkość gwiazd: V=15.0m; B=16.0m
Jasność powierzchni: 12.4 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 2h25m44.8s; Dec= 41°47'57"
Redshift (z): 0.016728
Odległość od Słońca do NGC 913: w oparciu o wartość redshift (z) - 70.7 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 913 : PGC 9230

Sąsiadujące obiekty: NGC 911, NGC 912, NGC 914, NGC 915

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.