eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 913

NGC 913
Objekt NGC 913 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 913 - galax i stjärnbild Andromedae
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.50'x0.2'
magnitud: V=15.0m; B=16.0m
Ytans ljusstyrka: 12.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h25m44.8s; Dec= 41°47'57"
rödförskjutning (z): 0.016728
Avståndet från solen till NGC 913: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 70.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 913 : PGC 9230

Närliggande objekt: NGC 911, NGC 912, NGC 914, NGC 915

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.