eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1473

NGC 1473
Voorwerp NGC 1473 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1473 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Hydri
Type: IBm - Onregelmatig gevormde sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 1.50'x0.8'
omvang: V=12.9m; B=13.4m
De helderheid van het oppervlak: 12.9 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 3h47m26.2s; Dec= -68°13'14"
roodverschuiving (z): 0.004647
De afstand van de zon tot NGC 1473: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 19.6 Mpc;
Andere namen van het object NGC 1473 : PGC 13853, ESO 54-19, AM 0347-682, IRAS 03472-6822

Objecten in de buurt: NGC 1471, NGC 1472, NGC 1474, NGC 1475

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.