eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1471

NGC 1471
Voorwerp NGC 1471 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1471 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Eridani
Type: S/P -
De hoekige afmetingen: 0.80'x0.6'
omvang: V=13.8m; B=14.7m
De helderheid van het oppervlak: 12.5 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 3h51m24.4s; Dec= -15°24'8"
roodverschuiving (z): 0.005794
De afstand van de zon tot NGC 1471: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 24.5 Mpc;
Andere namen van het object NGC 1471 : PGC 13976, NGC 1464, IRAS 03491-1533

Objecten in de buurt: NGC 1469, NGC 1470, NGC 1472, NGC 1473

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.