eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1471

NGC 1471
Obiekt NGC 1471 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1471 - galaktyka w konstelacji Erydan
Тип: S/P -
Wymiary kątowe: 0.80'x0.6'
Wielkość gwiazd: V=13.8m; B=14.7m
Jasność powierzchni: 12.5 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 3h51m24.4s; Dec= -15°24'8"
Redshift (z): 0.005794
Odległość od Słońca do NGC 1471: w oparciu o wartość redshift (z) - 24.5 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 1471 : PGC 13976, NGC 1464, IRAS 03491-1533

Sąsiadujące obiekty: NGC 1469, NGC 1470, NGC 1472, NGC 1473

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.