eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1471

NGC 1471
Objekt NGC 1471 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1471 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: S/P -
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.6'
magnitud: V=13.8m; B=14.7m
Ytans ljusstyrka: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h51m24.4s; Dec= -15°24'8"
rödförskjutning (z): 0.005794
Avståndet från solen till NGC 1471: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 24.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1471 : PGC 13976, NGC 1464, IRAS 03491-1533

Närliggande objekt: NGC 1469, NGC 1470, NGC 1472, NGC 1473

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.