eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1473

NGC 1473
Objekt NGC 1473 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1473 - galax i stjärnbild Hydri
Typ: IBm - oregelbunden galax
Vinkeldimensionerna: 1.50'x0.8'
magnitud: V=12.9m; B=13.4m
Ytans ljusstyrka: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h47m26.2s; Dec= -68°13'14"
rödförskjutning (z): 0.004647
Avståndet från solen till NGC 1473: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 19.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1473 : PGC 13853, ESO 54-19, AM 0347-682, IRAS 03472-6822

Närliggande objekt: NGC 1471, NGC 1472, NGC 1474, NGC 1475

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.