eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1473

NGC 1473
objekt NGC 1473 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1473 - galakse i stjernebildet Hydri
Typen: IBm - irregulær galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.50'x0.8'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.9m; B=13.4m
Overflate lysstyrke: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 3t47m26.2s; Dec= -68°13'14"
Rødforskyvning (z): 0.004647
Avstand fra solen til NGC 1473: basert på redshiftverdien (z) - 19.6 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1473 : PGC 13853, ESO 54-19, AM 0347-682, IRAS 03472-6822

Naboobjekter: NGC 1471, NGC 1472, NGC 1474, NGC 1475

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.