eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1471

NGC 1471
objekt NGC 1471 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1471 - galakse i stjernebildet Eridani
Typen: S/P -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.80'x0.6'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.8m; B=14.7m
Overflate lysstyrke: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 3t51m24.4s; Dec= -15°24'8"
Rødforskyvning (z): 0.005794
Avstand fra solen til NGC 1471: basert på redshiftverdien (z) - 24.5 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1471 : PGC 13976, NGC 1464, IRAS 03491-1533

Naboobjekter: NGC 1469, NGC 1470, NGC 1472, NGC 1473

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.