eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1704

NGC 1704
Objekt NGC 1704 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1704 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 1.70'
magnitud: V=11.5m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h49m55.5s; Dec= -69°45'23"
Övriga namn på objektet NGC 1704 : ESO 56-SC9, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1702, NGC 1703, NGC 1705, NGC 1706

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.