eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1704

NGC 1704
objekt NGC 1704 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1704 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Doradus
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.70'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=11.5m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 4t49m55.5s; Dec= -69°45'23"
Andre objektnavn NGC 1704 : ESO 56-SC9, in LMC

Naboobjekter: NGC 1702, NGC 1703, NGC 1705, NGC 1706

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.