eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1704

NGC 1704
Objekt NGC 1704 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1704 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 1.70'
velikosti: V=11.5m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 4h49m55.5s; Dec= -69°45'23"
Jiné názvy objektu NGC 1704 : ESO 56-SC9, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1702, NGC 1703, NGC 1705, NGC 1706

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.