eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1702

NGC 1702
Objekt NGC 1702 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1702 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Mensae
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 1.00'
velikosti: V=12.5m; B=12.7m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 4h49m27.7s; Dec= -69°51'3"
Jiné názvy objektu NGC 1702 : ESO 56-SC8, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1700, NGC 1701, NGC 1703, NGC 1704

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.