eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1702

NGC 1702
Obiekt NGC 1702 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1702 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Góra Stołowa
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 1.00'
Wielkość gwiazd: V=12.5m; B=12.7m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 4h49m27.7s; Dec= -69°51'3"
Inne nazwy obiektów NGC 1702 : ESO 56-SC8, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1700, NGC 1701, NGC 1703, NGC 1704

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.