eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1702

NGC 1702
Voorwerp NGC 1702 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1702 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Mensae
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 1.00'
omvang: V=12.5m; B=12.7m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 4h49m27.7s; Dec= -69°51'3"
Andere namen van het object NGC 1702 : ESO 56-SC8, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 1700, NGC 1701, NGC 1703, NGC 1704

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.