eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1704

NGC 1704
Voorwerp NGC 1704 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1704 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Doradus
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 1.70'
omvang: V=11.5m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 4h49m55.5s; Dec= -69°45'23"
Andere namen van het object NGC 1704 : ESO 56-SC9, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 1702, NGC 1703, NGC 1705, NGC 1706

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.