eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1704

NGC 1704
Obiekt NGC 1704 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1704 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 1.70'
Wielkość gwiazd: V=11.5m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 4h49m55.5s; Dec= -69°45'23"
Inne nazwy obiektów NGC 1704 : ESO 56-SC9, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1702, NGC 1703, NGC 1705, NGC 1706

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.