eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1702

NGC 1702
objekt NGC 1702 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1702 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Mensae
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.5m; B=12.7m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 4t49m27.7s; Dec= -69°51'3"
Andre objektnavn NGC 1702 : ESO 56-SC8, in LMC

Naboobjekter: NGC 1700, NGC 1701, NGC 1703, NGC 1704

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.