eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1737

NGC 1737
Objekt NGC 1737 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1737 - mlhovina v souhvězdí Doradus
Typ: EN -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 4h53m57.8s; Dec= -69°10'28"
Jiné názvy objektu NGC 1737 : ESO 56-EN20, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1735, NGC 1736, NGC 1738, NGC 1739

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.