eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1737

NGC 1737
Obiekt NGC 1737 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1737 - mgławica w konstelacji Złota Ryba
Тип: EN -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 4h53m57.8s; Dec= -69°10'28"
Inne nazwy obiektów NGC 1737 : ESO 56-EN20, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1735, NGC 1736, NGC 1738, NGC 1739

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.