eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1737

NGC 1737
Voorwerp NGC 1737 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1737 - nevelvlek in het sterrenbeeld Doradus
Type: EN -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 4h53m57.8s; Dec= -69°10'28"
Andere namen van het object NGC 1737 : ESO 56-EN20, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 1735, NGC 1736, NGC 1738, NGC 1739

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.