eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1737

NGC 1737
objekt NGC 1737 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1737 - tåke i stjernebildet Doradus
Typen: EN -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 4t53m57.8s; Dec= -69°10'28"
Andre objektnavn NGC 1737 : ESO 56-EN20, in LMC

Naboobjekter: NGC 1735, NGC 1736, NGC 1738, NGC 1739

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.