eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1759

NGC 1759
Voorwerp NGC 1759 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1759 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Caeli
Type: E0 - elliptisch sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 1.20'x1.2'
omvang: V=12.8m; B=13.8m
De helderheid van het oppervlak: 13.1 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h0m49s; Dec= -38°40'25"
roodverschuiving (z): 0.054241
De afstand van de zon tot NGC 1759: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 229.1 Mpc;
Andere namen van het object NGC 1759 : PGC 16547, ESO 305-1, MCG -6-12-2, AM 0459-384

Objecten in de buurt: NGC 1757, NGC 1758, NGC 1760, NGC 1761

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.