eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1759

NGC 1759
Obiekt NGC 1759 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1759 - galaktyka w konstelacji Rylec
Тип: E0 - galaktyka eliptyczna
Wymiary kątowe: 1.20'x1.2'
Wielkość gwiazd: V=12.8m; B=13.8m
Jasność powierzchni: 13.1 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h0m49s; Dec= -38°40'25"
Redshift (z): 0.054241
Odległość od Słońca do NGC 1759: w oparciu o wartość redshift (z) - 229.1 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 1759 : PGC 16547, ESO 305-1, MCG -6-12-2, AM 0459-384

Sąsiadujące obiekty: NGC 1757, NGC 1758, NGC 1760, NGC 1761

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.