eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1759

NGC 1759
Objekt NGC 1759 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1759 - galax i stjärnbild Caeli
Typ: E0 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.20'x1.2'
magnitud: V=12.8m; B=13.8m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h0m49s; Dec= -38°40'25"
rödförskjutning (z): 0.054241
Avståndet från solen till NGC 1759: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 229.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1759 : PGC 16547, ESO 305-1, MCG -6-12-2, AM 0459-384

Närliggande objekt: NGC 1757, NGC 1758, NGC 1760, NGC 1761

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.