eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1759

NGC 1759
objekt NGC 1759 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1759 - galakse i stjernebildet Caeli
Typen: E0 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.20'x1.2'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.8m; B=13.8m
Overflate lysstyrke: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t0m49s; Dec= -38°40'25"
Rødforskyvning (z): 0.054241
Avstand fra solen til NGC 1759: basert på redshiftverdien (z) - 229.1 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1759 : PGC 16547, ESO 305-1, MCG -6-12-2, AM 0459-384

Naboobjekter: NGC 1757, NGC 1758, NGC 1760, NGC 1761

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.