eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1802

NGC 1802
Objekt NGC 1802 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1802 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Tauri
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 20.00'
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h10m14s; Dec= 24°7'30"
Jiné názvy objektu NGC 1802 : *Grp ?

Nedaleko objekty: NGC 1800, NGC 1801, NGC 1803, NGC 1804

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.