eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1802

NGC 1802
Obiekt NGC 1802 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1802 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Byk
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 20.00'
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h10m14s; Dec= 24°7'30"
Inne nazwy obiektów NGC 1802 : *Grp ?

Sąsiadujące obiekty: NGC 1800, NGC 1801, NGC 1803, NGC 1804

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.