eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1802

NGC 1802
Voorwerp NGC 1802 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1802 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Tauri
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 20.00'
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h10m14s; Dec= 24°7'30"
Andere namen van het object NGC 1802 : *Grp ?

Objecten in de buurt: NGC 1800, NGC 1801, NGC 1803, NGC 1804

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.