eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 218

NGC 218
Objekt NGC 218 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 218 - galaxie v súhvezdí Andromeda
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.50'x1.2'
veľkosť: V=12.6m; B=13.5m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h46m32s; Dec= 36°19'32"
RedShift (z): 0.037426
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 218: na základe množstva červeného posunu (z) - 158.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 218 : PGC 2720, UGC 480, MCG 6-2-16, CGCG 519-21, VV 527, KCPG 16A, IRAS 00438+3603

Blízke objekty: NGC 216, NGC 217, NGC 219, NGC 220

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.