eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2414

NGC 2414
Objekt NGC 2414 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2414 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Puppis
Typ: I3m -
Úhlové rozměry: 6.00'
velikosti: V=7.9m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 7h33m12.8s; Dec= -15°27'14"
Jiné názvy objektu NGC 2414 : OCL 598

Nedaleko objekty: NGC 2412, NGC 2413, NGC 2415, NGC 2416

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.