eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2414

NGC 2414
objekt NGC 2414 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2414 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Puppis
Typen: I3m -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 6.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=7.9m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 7t33m12.8s; Dec= -15°27'14"
Andre objektnavn NGC 2414 : OCL 598

Naboobjekter: NGC 2412, NGC 2413, NGC 2415, NGC 2416

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.