eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2414

NGC 2414
Objekt NGC 2414 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2414 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Puppis
Typ: I3m -
Vinkeldimensionerna: 6.00'
magnitud: V=7.9m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 7h33m12.8s; Dec= -15°27'14"
Övriga namn på objektet NGC 2414 : OCL 598

Närliggande objekt: NGC 2412, NGC 2413, NGC 2415, NGC 2416

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.