eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2414

NGC 2414
Voorwerp NGC 2414 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2414 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Puppis
Type: I3m -
De hoekige afmetingen: 6.00'
omvang: V=7.9m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 7h33m12.8s; Dec= -15°27'14"
Andere namen van het object NGC 2414 : OCL 598

Objecten in de buurt: NGC 2412, NGC 2413, NGC 2415, NGC 2416

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.