eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2414

NGC 2414
Obiekt NGC 2414 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2414 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Rufa
Тип: I3m -
Wymiary kątowe: 6.00'
Wielkość gwiazd: V=7.9m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 7h33m12.8s; Dec= -15°27'14"
Inne nazwy obiektów NGC 2414 : OCL 598

Sąsiadujące obiekty: NGC 2412, NGC 2413, NGC 2415, NGC 2416

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.