eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2516

NGC 2516
Objekt NGC 2516 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2516 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Carinae
Typ: I3r -
Úhlové rozměry: 22.00'
velikosti: V=3.8m; B=3.8m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 7h58m4s; Dec= -60°45'12"
Jiné názvy objektu NGC 2516 : OCL 776, ESO 124-SC6

Nedaleko objekty: NGC 2514, NGC 2515, NGC 2517, NGC 2518

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.