eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2516

NGC 2516
Objekt NGC 2516 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2516 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Carinae
Typ: I3r -
Vinkeldimensionerna: 22.00'
magnitud: V=3.8m; B=3.8m
Koordinater för epok J2000: Ra= 7h58m4s; Dec= -60°45'12"
Övriga namn på objektet NGC 2516 : OCL 776, ESO 124-SC6

Närliggande objekt: NGC 2514, NGC 2515, NGC 2517, NGC 2518

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.